O areálu

Parkování osobních automobilů

V areálu přístavu je možné parkovat pouze na vyznačeném parkovišti u sociálního zařízení. Hodina stání je zdarma, delší stání je zpoplatněno. Vždy je potřeba si vytisknout parkovací lístek.

Bezplatně lze poblíž přístavu parkovat u zámku, naproti hvězdárny nebo u fotbalového stadionu.

Školní výlety a zájezdy

Autobus má možnost zajet až do areálu přístavu, kde může k vystoupení cestujících využít rozšiřující záliv vpravo od cesty (viz obrázek, prosíme nejezděte na plochu vlevo, která není dostatečně únosná). Záliv je jen pro jeden autobus, proto zde zastavujte jen po nezbytně dlouhou dobu, pro parkování autobusu využijte parkoviště u fotbalového stadionu (cca 5 minut chůze od přístavu).

Má-li váš autobus rozměry, které mu nedovolují odbočit do areálu přístavu, doporučujeme cestující vysadit u zámku, kde je také jeden z pěších vstupů do areálu.

Spouštění lodí

Ke spuštění vaší lodi na vodu lze využít sjezd do vody. Jeho použití, prosím, hlaste v kapitanátu (servisní centrum) a je zpoplatněno dle ceníku ŘVC ČR.

Po dobu čekání na sjezd do vody můžete auto s vlekem odstavit v rozšiřujícím zálivu vpravo od cesty.  Odstavné parkoviště pro vleky (10 míst) pak naleznete u fotbalového stadionu (první den stání je tady zdarma, každý další den stojí 100,- Kč).