Kemp

Scroll down for English

Provoz kempu bude zahájen 2. května 2024 

Kemp je určen pro ubytování ve stanech, karavanech či obytných přívěsech. Recepce kempu je v informačním centru, platba je možná pouze v hotovosti.

Rezervace neprovádíme, s ohledem na velikost minikempu jsou místa obsazována postupně do vyčerpání jeho kapacity.

Sociální zařízení (toalety, sprcha a umývárna nádobí) je společné pro všechny uživatele areálu přístavu a nachází se před vjezdem do kempu. Ke spuštění sprchy budete potřebovat mince v hodnotě 30,- Kč.

Svůj odpad můžete vytřídit do sběrných nádob, které naleznete mezi sociálním zařízením a skateparkem. Jsou zde nádoby na plasty, papír, sklo (barevné i bílé), kovy (plechovky), oleje, biologický odpad a komunální odpad.

Pokud potřebujete zlikvidovat obsah svého chemického WC, pak pro manipulaci s výlevkou (nerezová nádoba u budovy WC, použití za 20,- Kč) kontaktujte správu přístavu. Obsah vašeho chemického WC nevylívejte v umývárně! Děkujeme.

Děkujeme, že jste ohleduplní ke svému okolí (sousedům, přírodě i majetku), respektujete noční klid a že s námi udržujete pořádek a čistotu a třídíte odpad!

Kemp pro Město Veselí nad Moravou provozuje Baťův kanál, o. p. s.

Ceník

Motocykl* 50 Kč / den
Automobil / dodávka* 150 Kč / den
Obytný přívěs 150 Kč / den
Obytný vůz 200 Kč / den
Malý stan (pro 2 osoby) 100 Kč / den
Velký stan 150 Kč / den
Odběr elektrického proudu 50 Kč / den
Poplatek za osobu 50 Kč / den
Poplatek za zvíře 50 Kč / den

*pro ubytované

 

Campsite will open on May 2, 2024

Campsite for tents, caravans, camper vans, motorhomes… You can check in at information centre. Payment is only in cash.

We don’t make reservation

In front of campsite entrace there are toilets which includes showers and room for dish washing. Please prepare coins for shower machine, it costs 30 CZK and machine accepts 10 CZK coin or 20 CZK coin.

We sort waste! Next to the toilets there are containers for various waste – plastic bottles, paper, glass, cans etc.

You can dispose your chemical toilet in stainless sink in front of washing room. It costs 20 CZK. Ask port staff for assistance when disposing your chemical toilet. Don’t dispose your chemical toilet in washing room! Thank you!

Shower manual

Prices

Motorcycle* 50 Kč / day
Car / van* 150 Kč / day
Caravan 150 Kč / day
Motorhome 200 Kč / day
Small tent (for 2 people) 100 Kč / day
Big tent 150 Kč / day
Electricity 50 Kč / day
Fee per person 50 Kč / day
Fee per animal 50 Kč / day

*for guests only